Związek na odległość. Czy ma szansę przetrwać?

Związek na odległość. Czy ma szansę przetrwać?

Współczesna rzeczywistość stawia przed ludźmi różne wyzwania. Z uwagi na zobowiązania zawodowe lub formy kształcenia, niekiedy trzeba być oddalonym od swojego domu. Realizowanie się w jednej płaszczyźnie może mieć wydźwięk na inną. W taki sposób można zauważyć zjawisko zwane związek na odległość. W taki sposób funkcjonują pary, w których jeden z partnerów pracuje poza granicami kraju lub w innym mieście. Może się to także odnosić do trybu pracy, który polega na czasowym oddelegowaniu w dane miejsce poza zamieszkałą lokalizacją. Zapewne można się do wszystkiego przyzwyczaić. Jednakże na taki stan rzeczy musi być zgoda obojga partnerów. Trzeba sobie wówczas zorganizować życie zgodnie z zaistniałą sytuacją. W takiej relacji podstawą będzie wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Można utrzymać taki związek, ale naprawdę trzeba się starać, aby nie pozwolić sobie na rozluźnienie więzi. Korzystniejszą opcją jest, gdy jest to sytuacja przejściowa, a nie na stałe. Wówczas widać jakiś cel, wyznaczone granice i nadzieję na przyszłą bliskość i obecność partnera. Jeśli w związku są dzieci i wspólne gospodarstwo to obowiązki z tym związane spadają na barki tego, który pozostaje w domostwie. To też może powodować kryzysy.

Zaangażowanie i uczciwość czyli jak pielęgnować związek na odległość?

Największym wyzwaniem związku na odległość jest utrzymanie uczucia i odporność na pokusy. Te mogą się pojawiać w dowolnych momentach i są chwilowym zaspokojeniem potrzeby bliskości. Uczucie osamotnienia może doprowadzać do jeszcze większego oddalania się od siebie. Umiejętność przetrwania trudnych chwil będzie tworzyć stabilne fundamenty związku. Sztuka przetrwania pozwoli uwierzyć, że miłość nie liczy kilometrów. Dzisiejsze technologie komunikacyjne pozwalają być w ciągłej relacji na odległość. Można się słyszeć, widzieć, do siebie napisać. Możliwości jest mnóstwo. Ale podstawowym czynnikiem gwarantującym powodzenie związku na odległość jest fakt, że obie strony się na to godzą i chcą kontynuować relację w takiej formie.